divort de la 1863 - bucuresti centenar

Un divorţ de la 1863

Divorţul la notariat, recent reglementat, reprezintă ultima înlesnire de când s-a laicizat instituţia căsătoriei. Până la intrarea în vigoare a Codului Civil, în 1865, desfacerea căsătoriei era de competenţa bisericii. În 1863, pe când se pregătea textul codului civil, funcţiona în cadrul Mitropoliei Ungrovlahiei un Consistoriu care judeca „pricinile căsniceşti” şi pronunţa divorţul după codul elaborat şi publicat în vremea lui Matei Basarab, în 1652, cunoscut şi sub denumirea de Îndreptarea Legii. În şedinţa din 31 ianuarie se emite sentinţa cu nr. 15/1863 cu următorul cuprins:

Dl Costandin Suţu şi consoarta sa Dna Lucsandra Suţu s-a înfăţişat înaintea noastră la 15 ale corentei luni în procesul căsnicesc ce au…, luându-să totodată în băgare de seamă şi protestele ce ne-au dat şi o parte şi alta, am văzut că Dl Suţu susţine că între dlor nu esistă cazuri de despărţire şi cere a i să restabili căsnicia iar Dna Lucsandra, în contra propunerilor dlui Suţu, stărueşte ca ori să se întoarcă dl Suţu în sânul familiei dumisale, de unde s-a depărtat de nouă ani trecuţi, fără motive legale sau renunţând şi acum la dreapta dumneaei cerere şi dorind a petrece separat de dumneaei precum a urmat până acum, trăind în mijlocul unei familii străine, după dovada ce a înfăţişat subscrisă de Dnii Barbu Slătineanu, Stănuţă Cezianu şi George Lehliu, atunci din punctul de vedere că căsnicia dlor nu mai poate sta pă legământul ei să i să pronunţe divorsul spre a-şi putea cere de la dl Suţu zestrea şi venitul ei de care s-a bucurat numai dlui singur în intervalul de când a părăsit-o fără a-i procura ezistenţa necesarie în raport cu condiţia şi caracterul dlor.

Este vorba de familia formată din sexagenarii Costache Suţu (1799-1875), fratele domnitorului moldovean Mihail Suţu (1784-1864) şi Ruxandra Racoviţă (1801-1866), căsătoriţi foarte tineri în 1816 şi având, din cei 5 copii, numai trei în viaţă la acea dată, născuţi cu peste 35 de ani în urmă. Costache mai avea cinci copii, născuţi în afara căsătoriei, cu vârste cuprinse între 10 şi 20 de ani, adoptaţi de fratele său Ioan Suţu, celibatar. Domiciliul conjugal era chiar palatul Suţu construit de Costache în 1832-1834 pe proprietatea familiei Racoviţă, din care provenea soţia lui, domiciliu părăsit de soţ în 1853-1854. La prima înfăţişare Costache nu este de acord cu divorţul poate şi pentru că ţinea să beneficieze încă un timp de veniturile încasate din exploatarea moşiilor care făceau parte din zestrea soţiei. Ruxandra cere divorţul deşi admite că ar putea renunţa la el dacă soţul revine la domiciliul conjugal.

divort de la 1863 - bucuresti centenar

Strada Colţei în dreptul palatului Suţu şi al complexului Colţea

În urma cărora noi după datorie dorind a apropia de pace şi unire în căsnicie pă ambele părţi, am intervenit şi direct şi indirect prin toate mijloacele ce am socotit că privesc chestia de faţă, dându-le încă şi un termen oarecare de gândire asupra situaţiunii în care se găsesc cu scop de a se putea înţelege şi împăca între dlor; din nenorocire însă n-am putut izbuti în speranţele noastre, căci la înfăţişarea ce au mai avut înaintea noastră, la 31 tot ale corentei luni, când s-a dezbătut mai cu maturitate pricina, dl Suţu a declarat cu hotărâre că nu să mai întoarce în casa consoartei dumisale sub nici un cuvânt, şi că în starea lucrului de faţă lasă la Biserică a rezulta chestia potrivit legii şi canoanelor bisericeşti, iar dna Lucsandra a repetat ca să i să dea divorsul.

Drept aceia, din cele mai sus espuse şi din osebitele cercetări ce am făcut şi noi, considerând că această căsnicie nu mai poate sta pă legământul ei din punctul de vedere că neînţelegerile dintre părţile litigente în loc de a lua prefacere a stăruit mai mult decât întâiu şi a provocat o ură din cele neînpăcate între dlor încât după sfătuirile ce li s-au dat şi în această ocazie, rezultatul a fost cu totul contrar scopului şi dorinţii noastre.

Considerând că timpul de nouă ani trecuţi în care aceşti casnici a trăit separaţi unul de altul, după cum s-a esplicat mai sus, este de ajuns a rupe legătura cununii dintre dlor, fiind prevăzut un asemenea caz în pravila bisericească.

Considerând în fine că în urma tuturor acestora deşi în putinţa noastră nu mai rămâne decât a le da divorsul, în speranţă însă că poate şi după aceasta să devie lucru la înpăcăciune printr-o gândire mai matură din partea ambelor părţi chiar în interesul familii şi a dignităţii dlor, ca soţi şi părinţi, le mai acordăm un termen de şase luni de zile, în intervalul căruia de nu să vor putea înţelege încât să facă a să apropia de pace şi unire în căsnicie atunci după espirarea termenului de mai sus vor rămânea despărţiţi unul de către altul fără să se mai înfăţişeze înaintea noastră, iar pentru osebitele pretenţii de zestre şi cheltueli nefiind de conpetinţa bisericii a delibera asupra lor vor reclama la (in)stănţile civile.  

La al doilea termen părţile sunt ireconciliabile cu toată intervenţia Bisericii. Părăsirea domiciliului conjugal de către soţ devine motiv legal din punct de vedere canonic pentru desfacerea căsătoriei. Termenul de şase luni este pur formal după cum se înţelege din prevederea ca partajul bunurilor să se facă la secţia civilă a tribunalului. Întemeietori ai satului Suţeşti din judeţul Brăila şi ctitori ai bisericii de acolo soţii Suţu dorm somnul de veci în locuri diferite: Ruxandra alături de strămoşii Racoviţă, în biserica Colţea, peste drum de casa părintească iar Costache în biserica din Suţeşti alături de fiul său Grigore şi de nora sa Irina, născută Hagi Moscu, amfitrionii elegantelor reuniuni de la palatul Suţu din ultima jumătate a veacului al XIX-lea.

autor: Narcis Ispas – Arhivele Naţionale ale României

sursa foto: Arhivele Naţionale ale României

divort de la 1863 - bucuresti centenar

Vedere din curtea palatului Suţu spre turnul Colţei; în stânga latura sudică a palatului cu cele 2 turnuri.
(Ionnescu-Gion, George, Istoria Bucurescilor, Bucureşti, 1899, p.180)

0 raspunsuri

Lasă un răspuns


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.